Data publikacji: 2016-10-03

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1/09/2016 z dnia 19.09.2016r.

Informujemy, że w ramach postępowania o udzielnie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ergo Design Sp. z o.o.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do dalszej współpracy.
Data publikacji: 2016-09-19

 

Ubiegamy się o dofinasowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej naszego przedsiębiorstwa.

Rezultatem realizacji projektu będzie umożliwienie dalszego rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o wzornictwo przemysłowe.

Jednocześnie informujemy zainteresowanych współpracą wykonawców, iż w ramach planowanego projektu można składać oferty na realizację następujących działań:

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2016
Przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowanie strategii wzorniczej

Uwaga: Termin składania ofert – od 19.09.2016 r. do 26.09.2016 r. do godz. 14:00.

Dokumenty do pobrania:

1. Treść zapytania ofertowego (do pobrania)
2. Formularz oferty (do pobrania)
3. Wzór umowy warunkowej (do pobrania)
Data publikacji: 2015-12-22

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1/12/2015 z dnia 09.12.2015r.

Informujemy, że w ramach postępowania o u udzielnie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GRID Łukasz Tabakowski.

Uzasadnienie: firma GRID Łukasz Tabakowski spełnia warunki udziału w postępowaniu. Złożona oferta została pozytywnie oceniona w ramach kryteriów formalnych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach oceny merytorycznej. Wybór oferty został udokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do dalszej współpracy.
Data publikacji: 2015-12-09

 

Ubiegamy się o dofinasowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej Wnioskodawcy.

Rezultatem realizacji projektu będzie umożliwienie dalszego rozwoju Firmy w oparciu o wzornictwo przemysłowe.

Jednocześnie informujemy zainteresowane współpracą firmy, iż w ramach planowanego projektu można składać oferty na realizację następujących działań:

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2015
Przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowanie strategii wzorniczej

Uwaga: Termin składania ofert – od 9.12.2015 r. do 18.12.2015 r. do godz. 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1. Treść zapytania ofertowego (do pobrania)
2. Formularz oferty (do pobrania)
3. Wzór umowy warunkowej (do pobrania)