Data publikacji: 2017-10-24
 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2017 z dn. 24.10.2017

Przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

Termin składania ofert: 3.11.2017 r. do godz. 15:00.

Dokumenty do pobrania:

  1. zapytanie ofertowe
  2. zał. nr 1 formularz oferty
  3. zał. nr 3 zestawienie potwierdzenia doświadczenia wykonawcy
  4. zał. nr 4 zestawienie potwierdzenia doświadczenia ekspertów
  5. zał. nr 5 oświadczenie osób wskazanych do realizacji usługi
  6. zał. nr 6 plan realizacji usługi
  7. zał. nr 7 oświadczenie o braku powiązań
     

Data publikacji: 2017-11-09
 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/1.4.POPW/2017