PO IG 8.2

Data publikacji : 27.10.2014

Najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu

„Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B – print-on-demand w modelu SaaS w relacji z partnerami w obszarze sprzedażowym”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Zapytanie ofertowe:  do pobrania

Wzór odpowiedzi ofertowej: do pobrania