Obsługa programów

nKreator

Program do projektowania nKreator

Informację na temat KREATORA ONLINE znajdziesz TUTAJ.

1

Stwórz nowy projekt i wybierz produkt

Kliknij przycisk Nowy, a następnie przycisk Dalej. Po wybraniu produktu również naciśnij strzałkę Dalej - po jej naciśnięciu pokażą się foldery. Wybierz zdjęcia, które mają być użyte do stworzenia projektu.

 

2

Wybierz zdjęcia

Do przeglądania katalogów używamy drzewa katalogów znajdującego się z lewej strony okna. Po zaznaczeniu katalogu, w środkowej części okna wyświetlą się wszystkie zdjęcia w nim zawarte. Aby dodać kilka zdjęć jednocześnie, wciśnij i przytrzymaj przycisk ctrl, zaznacz je, a następnie kliknij na strzałkę znajdującą się pomiędzy środkowym a prawym okienkiem. Istnieje możliwość szybkiego dodania wszystkich zdjęć z wybranego folderu (zaznacz Wszystkie). Jeśli chcesz anulować wybór niektórych zdjęć, wystarczy dwukrotnie kliknąć na te, które znajdują się w oknie po prawej stronie, aby wróciły do środkowego okna. Po dodaniu zdjęć wciśnij strzałkę Dalej.

 

3

Wybierz jeden ze sposobów tworzenia projektu

4

Zaprojektuj

W głównym oknie aplikacji można edytować i projektować strony albumu poprzez wybieranie fotografii i ustawianie ich położenia na stronie, wybieranie teł, ustawianie ramek, masek lub dodawanie efektów do fotografii, wstawianie grafiki, tekstów, dodawanie/usuwanie i zmienianie kolejności stron. Fotografie można obracać, wypełniać, przycinać i rozmieszczać na stronach albumu.

Wstawianie zdjęć

Aby wstawić wybrane zdjęcie do ramki, należy je przeciągnąć z prawej strony programu do wybranej ramki na danej stronie. Jeśli umieścisz zdjęcie bezpośrednio na stronie (nie w ramce), spowoduje to utworzenie nowej ramki na zdjęcie. Zaś umieszczenie wybranego zdjęcia nad górną linią strony, spowoduje ustawienie tego zdjęcia jako tło danej strony.

Pamiętaj, aby dokładnie wypełnić cały obszar roboczy makiety danego produktu. Jeśli ten obszar nie zostanie wypełniony to podczas naświetlenia/wydruku mogą pojawić się na krawędziach stron lub rozkładówek białe paski.

Uwaga! Projekt wykonywany w programie realizowany jest w oparciu o miniatury poglądowe, dlatego zdjęcia, które umieścisz w programie będą mniej wyraźne. Druk albumu odbędzie się już z wykorzystaniem maksymalnej rozdzielczości plików użytych do projektu. Pamiętaj! Jakość wydruku Twojego produktu zależna jest od jakości wstawionych plików.

Tła

Aby zmienić tło dla aktualnie wyświetlanej strony należy wybrać przycisk Tła wybrać z listy wybrane przez siebie dowolnie tło. Przeciągnięcie tła na obszar lewej strony powoduje zastosowanie tego tła tylko po lewej stronie, a przeciągnięcie na obszar prawej strony powoduje zastosowanie wybranego tła tylko po prawej stronie. Można również wybrać Kolor własny i zdefiniować kolor za pomocą narzędzi dostępnych w wyświetlanym oknie dialogowym Wybierz kolor.

Kadrowanie i przycinanie zdjęć

Aby wykadrować lub przyciąć zdjęcie - należy kliknąć na nie dwa razy prawym klawiszem myszki. Powinno nam się ukazać okienko, dzięki któremu będzie można np. przesunąć zdjęcie względem ramki.

Informacja o jakości zdjęcia

W niektórych sytuacjach po wstawieniu zdjęcia wyświetla się znak ostrzegawczy. Informuje on, że jakość wydrukowanego zdjęcia jest zbyt niska. Zaleca się pomniejszanie fotografii do momentu, kiedy znak ostrzegawczy przestanie być wyświetlany lub zmianę zdjęcia, aby zapewnić najwyższą jakość wydruku.

 

Objaśnienie ikon 

 

Nowy projekt - Stwórz nowy projekt
Nowy projekt - Zobacz wszystkie projekty znajdujące się na komputerze,
Nowy projekt - Zamów
  - Zobacz cennik
Nowy projekt - przejdź na stronę najlepszefoto.pl,

 

 

Przyciski nad listą zdjęć po prawej stronie programu:
 

Nowy projekt - Dodaj nowe zdjęcia do projektu
Nowy projekt - Skasuj wybrane zdjęcie
Nowy projekt - Obróć zdjęcie w lewo
Nowy projekt - Obróć zdjęcie w prawo

 
Nawigacja pomiędzy stronami w programie:

Aby przejść do kolejnej strony należy kliknąć na miniaturkę odpowiedniej strony w dolnym ekranie projektu lub za pomocą klawiszy nawigacyjnych:
  - znajdujących się w dolnym lewym rogu głównego panelu projektu.

Operacje na stronach


Wszystkie poniższe przyciski znajdują się w prawym dolnym rogu ekranu:
 - Aby dodać kolejną stronę do projektu,
 - Aby usunąć daną stronę z projektu
  - Aby zduplikować daną stronę w projekcie
 - Do przesuwania stron (w lewo lub w prawo)
 - Do powiększania lub pomniejszania podglądu stron
 - Do przycinania lub dopasowania zdjęcia do ramki
  - Do obracania zdjęć w prawo lub w lewo

 

5

Zamów

Jeśli ukończyłeś projektowanie naciśnij przycisk Zamów, który znajduje się w górnej części programu.

Kreator poprowadzi Cię przez wszystkie kroki zamawiania. W piątym kroku nastąpi przekierowanie na naszą stronę internetową, do nKalkulatora a następnie Koszyka. Do sfinalizowania zamówienia należy się zalogować (lub zarejestrować).

Jeśli zamierzasz zamówić tylko jeden produkt - po przesłaniu plików, uzpełnij dane przesyłki i dokonaj płatności. Jeśli zaś chcesz za jednym razem zamówić większą liczbę produktów, możesz znów otworzyć nKreator, zaprojektować kolejny produkt i dodać go do koszyka. Gdy wszystkie produkty znajdą się w koszyku, wtedy uzupełnij dane wymagane do dostawy oraz dokonaj płatności.

O złożeniu zamówienia zostaniesz poinformowany automatycznie wygenerowaną wiadomością e-mail.

Uwaga: Program nKreator jest w pełni bezpieczny dla Twojego komputera. Nie jest jednak rozpoznawany przez system operacyjny Windows 10 i jeśli korzystasz z komputera z tym systemem, przy próbie instalacji może pojawić się komunikat "System Windows chronił ten komputer". W takim przypadku kliknij opcję Więcej informacji, a następnie przycisk Uruchom mimo to.

Do góry