Przygotowanie plików

Zarządzanie kolorem

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy zrozumieć podstawowe zasady zarządzania kolorami.

~

RGB to nie CMYK 
W dzisiejszym cyfrowym świecie używanych jest wiele różnych rodzajów zapisu obrazów, istnieje równie duża liczba urządzeń wyjściowych służących do wydruku danych. Ze względu na mnogość czynników plik cyfrowy nie zawsze może doskonale odpowiadać wydrukowanemu arkuszowi. Najbardziej widoczna różnica wynika z faktu, iż używamy skali RGB odpowiadającej kolorom Red (czerwony), Green (zielony) i Blue (niebieski), które opisują cyfrowo kolory, drukujemy natomiast w skali CMYK odpowiadającej kolorom: Cyan, Magenta, Yellow i Black. Zarządzanie kolorami pomaga zminimalizować ograniczające czynniki, tak aby umożliwić dość dokładne dopasowanie koloru. Większość cyfrowych zdjęć pochodzi z aparatów cyfrowych i skanerów. Niezależnie od pochodzenia, cyfrowe obrazy istnieją w postaci plików typu RGB. Każdy piksel w obrazie cyfrowym opisywany jest przez ilość czerwonego, zielonego i niebieskiego światła, które tworzą właściwy kolor. Suma kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego tworzy kolor biały.

RGB traktuje się często ostatecznie jako numer koloru – jest to jednak błędem, gdyż w rzeczywistości istnieje wiele odmian skali RGB w cyfrowym świecie. Wszystkie odmiany używają numeracji od 0 do 255, jednak każda odmiana używa numerów inaczej, co oznacza, że ten sam zestaw liczb może oznaczać zupełnie odmienne kolory. Każdy typ RGB tworzy przestrzeń kolorystyczną, gama kolorystyczna zawiera jego kolor. Dwa najpopularniejsze przestrzenie kolorów to RGB i Adobe RGB. RGB jest bardziej powszechną przestrzenią kolorów i zazwyczaj jest ustawiona domyślnie dla większości użytkowników. Adobe RGB jest często używany w fotografii komercyjnej przez fotografów wykorzystujących format RAW i transformujących go w przestrzeń barwną Adobe RGB. Im większy zasięg, tym więcej kolorów zawiera. Niestety - zakres barwny przestrzeni Adobe RGB okazuje się zbyt duży dla większości monitorów. Przestrzeń kolorystyczną postrzegamy poprzez monitor, na którym pracujemy. Niezależnie od tego czy używamy monitora CRT czy LCD – piksele złożone są z elementów RGB. Niektóre monitory mają dużę gamę kolorów, podczas gdy inne mogą być znacznie zredukowane. Aby właściwie ocenić jakość odwzorowania kolorów musimy posiadać monitor z szeroką przestrzenią kolorystyczną, który został prawidłowo skalibrowany.

~

CMYK 
Większość urządzeń wyjściowych czyli drukarek używa skali CMYK do mieszania kolorów. Podstawowa różnica pomiędzy skalą CMYK a RGB polega na tym, iż w wyniku całkowitej kombinacji kolorów C+M+Y+K daje nam kolor czarny. Podobnie jak w przypadku RGB, istnieje wiele typów przestrzeni CMYK, z których każda opisuje specyfikę danego koloru.

~

Konwersja RGB do CMYK 
Gdy cyfrowy obraz jest drukowany, jego numery RGB są konwertowane do numerów CMYK dla drukarki. Konwersja ta może spowodować nieoczekiwane i niezamierzone efekty, o ile odbywa się to w sposób niekontrolowany. Przestrzenie RGB i CMYK nie do końca się pokrywają, niektóre kolory w RGB nie mają dokładnego odpowiednika w CMYK. Oznacza to, że często kolory, które widzimy na naszym monitorze, nie mogą być dokładnie powielone na wydruku. Zarządzanie kolorami zatem to proces, w wyniku którego możemy wybrać najlepsze możliwe kolory w CMYK, aby dopasować dany kolor w RGB.

~

Co to jest profil kolorów?
Podczas każdej kolejnej konwersji z jednego koloru w drugi, z jednego urządzenia na inne – kolor obrazu w sposób naturalny na każdym może wyglądać nieco inaczej. Profil kolorów opisuje jak dany kolor będzie wyglądał na poszczególnych urządzeniach: monitorze, drukarce atramentowej czy drukarce cyfrowej. Profile kolorów zawierają tabele opisujące kolory na monitorze i konwertujące je w odpowiedni sposób, aby pojawiały się identycznie na wydruku cyfrowym.

Profile kolorystyczne i informacje dotyczące kalibracji monitorów udostępniamy w dziale do pobrania.

 

Dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad kolorami udostępniamy profil kolorystyczny naszej maszyny. Bazuje on na standardowym profilu sRGB.
Pobierz profile kolorystyczne TUTAJ.

 

~

Konwercja profilu kolorystycznego w programie Photoshop

 

 

 

Do góry